Jdi na obsah Jdi na menu
 


Romantismus ve světové literatuře

27. 12. 2006

 romantismus ve světové literatuře

 

Romantismus = umělecký směr, ale i životní postoj

 

Časové vymezení ve světě i u nás

                        1. 30 let 19. stol

 

Společenské okolnosti jeho vzniku

            - pronikání myšlenek Velké francouzské revoluce a osvícenských ideálů

            - lidé však byli zklamáni nástupem kapitalismu, jeho mocí a dravostí

            - zdálo se, že zlikviduje postupně vztahy mezi lidmi a odcizuje jedince od okolního             světa

            - romantismus stojí v opozici proti názorům klasicismu a osvícenství

 

Preromantismus

-          přechodná éra mezi klasicismem (směr aristokracie, klade důraz na rozum,

preromantismus – směr měšťanstva, klade důraz na citové prožitky a hodnoty

jedince) a romantismem

            = pestrý umělecký prou 2. pol. 18. stol.

- od rozumu se přechází k citu, fantastičnosti a sentimentalismu

- zdroje preromantické tvorby – lidová tvorba, z přírody, z fantazie, z historie

            - motivy: krajina hřbitovní, hrůzostrašné hrady a zámky, poutníci, mniši

- příroda bez zásahu člověka, zájem o všechno exotické

            - historie (hodně dávná) - Řecko, Homér, báje

            - Shakespeare

            - nejvíce ve Francii, Německu a Anglii

            Francie

                        CHATEAUBRIANTT - ATALA (o lásce divocha a jedné dívky)

                        ANTOAN PRÉVOST - PŘÍBĚH RYTÍŘE DES GRIEUXE A MANON LESCAUT (vzdá se lásky pro peníze) – přepracováno Nezvalem – Manon Lescaut

                        JEAN - JACQUES ROUSSEAU - EMIL ČILI O VÝCHOVĚ (představuje ideálního vychovatele a vychovávaného => „lidská povaha je v podstatě dobrá, pokud není zkažená civilizací. Kritika, nakonec zničen)

                                                                                    O SMLOUVĚ SPOLEČENSKÉ

                                                                                                (nositel práva chudý člověk)

                                                                                    JULIE  NEBOLI  NOVÁ HELOISA

(román v dopisech, o lásce, jak se chovat, prožít život naplno, obsahuje líčení přírody, dílo typicky preromantické)

            Německo

                        JOHANN WOLFGANG GOETHE

                                    - básník, dramatik, prozaik, vědec, vystudoval práva

                                    - nešlechtického původu, přesto veliké úspěchy (důkaz)

                                    - přírodní vědy, dějepis, lidová slovesnost

                                    RŮŽIČKA - mladík obdivuje červenou růži, utrhne ji a ona uvadne

                                    PROMETHEUS - přemýšlí o spravedlnosti okolo smrti Promethea

                        divadelní hry:               GÖTZE VON BERLINGEN

                        eposy:                          HEŘMAN A DOROTA

                        próza:                           UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA

                                                            - dopisy Werthera a jeho dívky, spáchá sebevraždu

                                                            VILÉM MEISTER - LÉTA UČEDNICKÁ

                                                                                                LÉTA TOVARYŠSKÁ

                                                            - při svých problémech se nezabije, odolává

                        drama:                          IFIGENIE NA TAURIDĚ

FAUST

                                                            - filosofická báseň v dramatické podobě

                                                            - Jan Faust - v Praze doktorem, celý život se učil

                                                            - pro své blaho dá duši ďáblovi, vše díky Mefistovi

                                                            - poučil se, že je lepší se snažit o blaho jiných

                        FRIEDRICH SCHILLER

                                    - přátelil se s Goethem

                                    - lyrika – vznešené lidské city, myšlenky a ideály:

                                    ÓDA NA RADOST

                                    - dramata ze současnosti, protest proti tiranii vlády, osobnímu bezpráví

                                    VALDŠTEJN

                                    tragédie: ÚKLADY A LÁSKA

                                    drama: DON CARLOS

LOUPEŽNÍCI - Karel Moor, hraběcí syn, připraven intrikami bratra o otcovu důvěru, snoubenku, dědická práva

                                                            - touží se pomstít - vůdce loupežníků

                                                            - činy hraničí se zločinem, bojuje za svobodu, proti                                                   pokrytectví, útlaku

            Rusko - I.A.KRYLOV - BAJKY

 

 

Romantismus

 

Podstata:  -    došlo k rozporu mezi snem a skutečností,

-          základním romantickým pocitem je zklamání, rozervanost, jedinec se dostává do rozporu se společností, cítí se nepochopený se svými ideály (= krása a láska), hrdina uniká do světa fantazie, do budoucnosti, nebo se upírá do minulosti, hrdina hledá smysl života v Bohu.

-          tématika: Gotika a návrat ke středověké kultuře, děj je situován do exotických krajů, do cizích zemí, velká pozornost se věnuje přírodě a její kráse, romantický hrdina touží po lásce, ale nemůže dojít k jejímu naplnění, protože miluje jen svůj ideál

-          subjektivizace hrdiny – autor vkládá své city, pocity, myšlenky do úst svého hrdiny a je s ním ztotožněn

-          hledání inspirace ve folklóru, podstata je hudebnost a barevnost, drama nevzniká vůbec

 

Znaky romantismu

            -  obracel se k iracionalitě

            - zobrazuje konflikt jedince a společnosti

            - cítí marnost, nemožnost využít své schopnosti, hledá východiska:

                        - příklon k přírodě (rozpoutání živlů, extrémní podmínky)

                        - exotika, minulost

                        - fantazie (nadpřirozené jevy)

                        - mystika (nábož. představy)

                        - lidová slovesnost

                        - národ

                        - touha po osvobození člověka i národa

                        - řešení milostných vztahů

                        - tajuplnost

                        - postavy z okraje společnosti

            - poezie: verše o přírodě, lyricko-epická povídka BYRONSKÁ

            - próza: historická povídka

                         nebyly romány rozsáhlé

                         romantické drama - křečovité řešení situace

                         ICHFORMA

                         subjektivnost

            - obohacení literatury - jazykové vyjádření (archaismy)

            - velký smysl pro barevnost

            - tvorba zvukomalebná

           

            - hudba: Ludwig van Bethowen, Schubert, Schopén

            - malířství: Goya

            = životní postoj nad zklamáním

 

Světoví romantikové

            Anglie

                        - záliba v tajuplnosti, vynořit se a potom zmizet

                        George Gordon BYRON

                                    - cestoval (odešel od své aristokratické rodiny, nelíbil se mu způsob

                        života v ní), život skandální

                                    - vyhledával exotično

                                    - zemřel v Řecku na mor, 1 noha kratší

                                    - lyrika

                                    CHILDE HAROLDOVA POUŤ

                                                - cestopis, hlavní postava se ztotožňuje s autorem

                                                - zážitky, jak to tam vypadá, jak se národ staví ke svobodě

                                    - řada dalších povídek - hrdinové x bohům, vyšší vrstvě

                                    KORZÁR, DŽAUR, MANFRED, KAIN, LARRA

                                    - pesimismus

 

                        Pery Bysshe  SHELLEY

                                    - mladší, rebel, utopil se velice mladý

                                    - jeho poezie vyvinutý smysl pro přírodu

                                    - láska k moři

                                    ODPOUTANÝ PROMETHEUS - nepřijal trest, odpoutal se

                        Walter SCOTT

                                    - tvůrce historické povídky a románu

                                    - pochází ze Skotska, studoval folklór

 

                                    - sbíral pověsti

                                    - nejdříve básnické skladby            PANNA JEZERNÍ

                                    IVANHOE – historický román z doby vlády Richarda Lvího srdce. Spor

mezi saskou a normanskou šlechtou.

            Amerika

 

-          mnohé společné s Evropským romantismem, vyžívání v tajemnu, ale ne rozpory mezi snem a skutečností, hrdinové se stávají „supermany“, happyendy

-          indiánská otázka: Jak nahlíží na indiány 1) krvelačný divoch

     2) noblesní divoch

-          Cooper – autor POSLEDNÍ MOHYKÁN – indiánská tematika; Anglie proti Francii o Ameriku, Francouzi najímají indiány. Láska mezi indiánem a dívkou

-          Longfellow – PÍSEŇ O HIAWATE JOVI

-          Irwing – OSPALÁ DÍVKA – indiánská tematika

-          Alan Edgar Poee – báseň HAVRAN, povídky JÁMA A KYVADLO, VRAŽDY V ULICI MORGUE

 

            Francie

                        - zklamání hrdiny z milostných vztahů

-          lidé spojeni nějak s Napoleónem

 

První větev – tradiční (nerevoluční):

                        ALFRED De MUSET – obrací se ke křesťanství

                        ALEXANDER DUMAS st. – upírá se k minulosti

                                    - velká historická díla HRABĚ MONTE CHRISTO

                                                                         TŘI MUŠKETÝŘI

Druhá větev – revoluční:

VICTOR HUGO

                                    - zakladatel kritiky

                                    - svobodyuyslný

                                    - odsuzoval franc. společ. vztahy

                                    CROMWELL - drama

                                    VÝCHODNÍ ZPĚVY

                                    ZPĚVY SOUMRAKU - soucit s chudými, o svobodu se má bojovat

                                    - novinové články

                                    - próza: CHRÁM MATKY BOŽÍ V PAŘÍŽI

                                                            - Quasimodo – zvoník, nenáviděný, kněz Frollo se ho

   ujal, F se zamiluje do E, ale Q také

                                                            - Esmeralda – tanečnice – miluje plukovníka Féba

                                                            - F se chce pomstít E – má být upálena, umírá, Q s ní

                                                            - obdivování kamenného krajkoví

                                                            - láska Kvasimóda k Esmeraldě

                                                            - kontrast: ošklivost krása, dobro zlo, láska nenávist

                                                  BÍDNÍCI

                                                            - člověk, který z hladu ukradl chléb, dostává se na galeje

- uprchne, Javér - chce ho najít, jeho živ. cíl, seznámí se   

   s  prostitutkou, ona nedostatek peněz, chce jí pomoci,  

   ona zemře

                                                            - téma: ponížení člověka, revoluční myšlenky, špatná

   výchova, úpadek společnosti

                                                  93 – román, období francouzské revoluce

                                                            - o povstání ve Vendé, sedláci

                                                  DĚLNÍCI MOŘE

                                                            - samotář - bojuje proti přírodním živlům

                                                            - boj rybáře s chobotnicí

                                                MUŽ, KTERÝ SE SMĚJE

                        ALFRED De  MUSSET

                                                ZPOVĚĎ DÍTĚTE SVÉH OVĚKU

                                    - autobiografický román, subjektivita hrdiny, hledá smysl života, upírá

   se k lásce, je ale zrazen a zrazuje někoho, kdo ho miluje

 

                        HENRY STENDHAL

                                    - Napoleónský stoupenec, mezi romantismem a realismem

                                    - umělec, který se snažil zobrazit milostné zážitky hrdinů

 

                                                ČERVENÝ A ČERNÝ

                                                            - o mladíkovi z venkova z nízkých poměrů, stává se                                                          knězem, nakonec popraven

                                                VĚZNICE PARMSKÁ

            Rusko

                        - vypjatá touha po svobodě a individualismu

                        Alexander Sergejevič PUŠKIN

                                    - negroidní rysy

                                    - ze vznešené rodiny

                                    - učil se anglicky, francouzsky a náboženství - odeslán na lyceum

                                    BUCHČISARAJSKÁ FONTÁNA

                                    VZPOMÍNÁNÍ V CARSKÉM SELU 

                                    - poté významný úředník na ministerstvu zahraničí, nudilo ho to

                                   

                                    - básnická díla - kritika cara - car ho poslal na Krym (malárie), vedlo se                                     mu ale dobře, psal poezii o ženách

                                                OBDIV KE KRÁSNÝM ŽENÁM

                                    GAVRILIÁDA - popisuje pochybnosti o neposkvrněném početí Panny                                                       Marie

                                                                        Þ trest - vesnice Michaljovské - psal pohádky

                                                O ZLATÉ RYBCE

                                    - do konce života sledován

                                    - lyrika: básnický deník

                                                   filos. básně (politika,...)

                                    - lyricko-epické povídky: pod vlivem Byrona

                                                KAVKAZSKÝ ZAJATEC - Čečenka provádí Puškina po                                                                                           Kavkazu, vyvede ho a skočí ze skály

                                                CIKÁNI - šlechtic opovrhuje svým prostředím

                                    MĚDĚNÝ JEZDEC - inspirace osobou Petra Velikého

                                                - román ve verších

                                    POLTAVA - boj za svobodu

                                    RUSLAN A LUDMILA - ruský princ, hledá Ludmilu, kterou unesl                                                                                  čaroděj, vznik opery i filmová verze

                                    KAPITÁNSKÁ DCERKA - insp. W.Scottem

                                    BĚLKINOVY POVÍDKY - ze života prostších lidí

                                    PIKOVÁ DÁMA - opera Čajkovského

                                                                        - Heřman chce zbohatnout z hazardních her, skončí                                                                 v blázinci

                                    EVŽEN ONĚGIN

                                    = veršovaný román (opera), bohatý šlechtic, vychován pro život ve spol.

                                    - začíná se nudit životem ve společnosti, odjíždí na venkov

                                    - dopis od strýčka, chtěl ho mít za nástupce na venkově, ujal se tedy                                       majetku, seznámil se s Lemskij

                                    - Taťána ho chtěla, on ji odmítl, spor s Lem., koketoval s jeho                                            manželkou Olgou, souboj Þ Lem. umírá

                                    - potkává po době Taťánu, on ji chce, ale ona jeho ne

                        M.J. LERMONTOV

                                    - po smrti Puškina napsal protest carovi - poslán na Kavkaz

                                    - ve 27 letech zemřel

                                    DÉMON - pluje pod oblaky, zamiluje se do Tamary a zabije jejího                                             ženicha, vystavena pokušení

                                    lyricko-epická skladby HRDINA NAŠÍ DOBY

                                                                                    - Pečorin, považuje se za lepšího než druzí

                                                                                    - způsobí neštěstí jedné ženy, prohlášen za                                                                               zbytečného

            Polsko

                        ADAM MICKIEWICZ

                                    - vlastenec, ilegální diskuse x ruskému carovi Þ vyhnanství do Ruska

                                    - v Polsku povstání x Rusku

                                    - ve Francii  DZIADY

                                                         KONRÁD WALLENROD - byronská povídka

                                                          PAN TADEÁŠ

                                                            - ve starém Polsku mezi 2 rody, 2 mladí lidé přátelé,                                                               rody se zpřátelí

                                                            - myšlenky mesianismu - utrpení bude vykoupení                                                                      svobody ostatních evrop. států

            USA

                        E.A. POE   

                                    - folklór, záhadno - až hrůzno

                                    - zakladatel hororového a detektivního žánru

                                    - pesimista

                                    - deprese z prázdnoty vesmíru

                                    HAVRAN - báseň

                                                      - osamělý muž ve věži v zámku, večer ho navštěvuje havran

                                    - povídky: JÁMA A KYVADLO

                                                       MASKA RUDÉ SMRTI

                                                      MUMIE