Jdi na obsah Jdi na menu
 


Česká meziválečná poezie

27. 12. 2006

Česká meziválečná poezie

 

během 1. svět. války zde doznívá vitalismus a civilismus

pro 20. léta je typické proletářské umění

myšlenka, že socialistická revoluce osvobodí lidi od materialistických starostí a budou mít čas na kulturu a umění

nenávist k válce a boj proti sociálnímu útlaku a vykořisťování

proletářská poezie byla určena především k recitaci

představitel Jiří Wolker

uveřejnil teoretickou stať Proletářské umění r. 1922

pro S.K.Neumanna znamená proletářská poezie jednu z vývojových etap jeho tvorby

 

 

­­Proletářská poezie

Jindřich Hořejší, Josef Hora, Jaroslav Seifert

 

Poetismus

byl proklamován na půdě Devětsilu

divadlo: Voskovec a Werich

Karel Teige, Vladislav Vančura, Jiří Wolker, Konstantin Biebel, Jaroslav Seifert

Toyen: malířka; uznávaná ve Francii

Vítězslav Nezval vytvořil hlavní koncepci básnictví

je to umění života, je uměním žít a užívat

vliv na něj měl G. Apollinaire

hledá inspiraci v technickém pokroku, v exotice, cestování, cirkusových a pouťových zábavách, v grotesce, v ruchu velkoměsta, v naivním umění

ovlivňoval i jazz

vyjadřují v básni své myšlenky jak přijdou na mysl, neplatí konvence ani pravidla

dává ohromný prostor fantazii, neobvyklým básnickým obrazům

pracuje na základě asociace jeho básnické obrazy se vymykají logice a racionálnímu přístupu

pokud má báseň v poetismu rým je využito asonance (shoda samohlásek na konci veršů bez ohledu na souhlásky)

snaží se být apolitický

snaží se připravit člověka na život v moderní společnosti

 

 

Surrealismus

založil jej V. Nezval r. 1934

částí své tvorby se s ním sbližuje pouze Konstantin Biebl

r. 1938 byla díky Nezvalovi rozpuštěna

 

Na konci 30. let se mnoho básníků vyjadřuje k určité politické straně, reakce na atmosféru doby (na Mnichov a svět. válku).

 

Reflexivní duchovní lyrika

od zač. 30. let

zabývá se otázkami smyslu života

plno mýtických a náboženských symbolů

- František Halas, Vladimír Holan, Bohuslav Reynek

 

Další styl vzniká za války, reaguje na válku, je ovlivněn existencionálním způsobem vidění světa. Představitelé jsou Jiří Orten (ovlivněn existencionalismem) a Jiří Kolář.

 

Jiří Wolker

představitel proletářské poezie

1900-1924

nar. v Prostějově

působil v Prostějově, Brně a Praze

od útlého dětství trpěl tuberkulózou; podlehl jí

autorem dvou básnických sbírek

 

Host do domu

1921

lyrická sbírka

charakteristickým rysem je radost objevované krásy života

částečně ovlivněna vitalismem

druhým rysem je pokorná láska a obdiv k lidem i obyčejným věcem

všechny špatné věci lze léčit dobrotou srdce

 

Svatý kopeček

součástí Hostu do domu

1921

básnická skladba, ve které opouští idylické vidění světa

tato báseň byla inspirována Pásmem

je básní polytematickou

původně vyšla samostatně

 

 

 

Těžká hodina

1922

sbírka svědčí o názorovém a uměleckém dozrávání

chlapec líčí své pocity, když se z něj stane muž

nový pohled na staré věci kolem něj

je zde řada sociálních balad

námětem sociálních balad je obraz sociálních rozdílů ve společnosti

Balada o snu, Balada o očích topičových, Balada o nenarozeném dítěti

závěr sbírky je odrazem jeho nemoci

Umírající, Epitaf

 

Je znám i jako autor povídek a pohádek:

- O milionáři, který ukradl slunce

 

Josef Hora

1891

básník, prozaik, literární kritik

studoval v Praze práva

po studiu se věnoval novinářství a literatuře

 

Pracující den, Srdce a vřava světa

sbírky zaměření na sociální rozdíly ve společnosti

 

Od poloviny 20. a 30. let tvoří meditativní a reflexivní lyriku.

 

Itálie

1925

výrazně se zde projevuje smyslový prožitek

 

Struny ve větru

přírodní a intimní lyrika

základním motivem básní je neustále a nezadržitelně plynoucí čas

 

Máchovské variace

1936

inspirace v Máchovi

vzniká při 100. výročí úmrtí K. H. Máchy

 

 

 

 

 

Jaroslav Seifert

23.9.1901 Žižkov

1986 Praha-Břevnov

nositel Nobelovy ceny za lit., kterou dostal 1984 (2 roky před smrtí)

nemohl ji převzít, neboť již v té době byl velmi nemocen

pro cenu jela jeho dcera

vstoupil do KSČ, ale dlouho tam nevydržel

1929 byl z KSČ vyloučen

během 50. let píše „do šuplíku“

 

1.       fáze jeho tvorby byla ovlivněna proletářskou poezií

 

Město v slzách

sbírka

-               snaží se ukázat svět, který by byl bez bídy a zla

vyjadřuje soucit s chudými

 

Samá láska

sbírka

vize lidského štěstí (může přijít, když bude svět bez sociálních neduhů)

 

Poetismus

 

Na vlnách T.S.F. (telegram)

sbírka

oslava krásy života, poetizace všedních věcí, neproblematické vidění světa (sociální problémy ustupují do pozadí)

v některých básních je nejistota a neklid

touha po hledání životních hodnot

charakteristické rysy: pravá lyrická obraznost, působivé a nezvyklé metafory

 

Slavík zpívá špatně, Poštovní holub

sbírky

 

Začátek 30. let – přechází k intimní lyrice

30. – 50. léta – intimní lyrika má písňovou formu (pravidelný zpěvný verš  i rytmus)

Konec 60. let – intimní lyrika má převážně formu volného verše

 

30. léta

 

Jablko z klína, Ruce Venušiny, Jaro, sbohem!

sbírky

mají motiv milostných vztahů (láska k ženě, láska k rodnému kraji, láska – Praha), vzpomínky hlavně na matku

soustředí se na určitý detail

melodické – kantiléna

 

konec 30. let

 

Zhasněte světla

reakce na Mnichovskou zradu

cílem sbírky je posílit národ, vzbudit naději a ukázat krásu českého jazyka

 

za války

 

Vějíř Boženy Němcové

-      paralela mezi tragickým osudem české spisovatelky a tragickým osudem národa

 

Světlem oděná, Kamenný most

-      Praha slavné minulosti českého národa

-      Praha šťastného Seifertova dětství a jako symbol existence národa

 

po roce 1945 (po 2. svět. válce)

 

Přilba hlíny

-      reakce na osvobození

 

3 cykly: Osm dní – předválečné události (8 dní po úmrtí T.G.M.)

Říp v okně – básně ještě za války (nebyly dosud samostatně vydány)

S otevřenou náručí - (zážitky května 1945)

 

50. léta

 

Šel malíř chudě do světa

-      inspirace M. Aleš

-      sbírka

 

Chlapec a hvězdy

-      sbírka

-      inspirace Ladou

 

Maminka

-      lyrická sbírka

-      hluboký vztah k matce

 

 

Píseň o Viktorce

-      sbírka

-      milostná poezie

-      inspirace B. Němcová – kniha Babička (Viktorka a její veliká, nešťastná láska)

-      srovnává neštěstí Viktorky a B. Němcové

 

od pol. 50. let do pol. 60. let kvůli nemoci nepíše

druhá pol. 60. let (opouští pravidelný verš)

 

Odlévání zvonu, Halleyova kometa, Koncert na ostrově

-      reflexivní lyrika

-      pocit zklamání v politické situaci

-      vzpomínky na život

-      úvahy o životě

 

70. a 80. léta

 

Deštník z Piccadilly, Morový sloup, Býti básníkem

-      sbírky

-      nejprve vyšly v samizdatu

-      oficiálně vychází r. 1989

-      loučí se se světem a přáteli – ale je vyrovnaný

 

začátek 80. let

 

Všecky krásy světa

-      kniha Seifertových vzpomínek

 

Přínos Seiferta

-      je autorem zpěvné, čisté poezie, ve které vyniká krása českého jazyka

-      půvab spočívá ve výrazové prostotě (složité hluboké myšlenky jsou vyjadřovány jednoduše)