Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vývoj českého divadla do konce 19. STOLETÍ

27. 12. 2006

Vývoj českého divadla

do konce 19. STOLETÍ

 

 

1)      Středověké drama

 

-         vzniká v souvislosti s náboženstvím

-         v kostelech se předvádějí různé hry (např. vánoční, velikonoční)

-         původně latinsky, později překládány pro srozumitelnost do češtiny

-         postupně se v nich objevuje i ironie a humor

-         Mastičkář - 1. české drama, hráno v kostelech a na tržištích, neprivilegovaná postava

-         Hra veselé Magdalény

-         odklon od náboženské látky

-         vystupování obyčejných lidí

 

 

2)      Humanismus

 

-         biblické drama

-         krátké frašky

 

 

3)      Národní obrození

 

-         velký rozvoj dramatu

-         drama má velký vliv na národní obrození

-         velký vliv na utváření národního vědomí mělo divadlo

-         divadlo v Kotcích

o       hrálo se však hlavně německy

o       Kníže Honzík (1771, zde uvedená první česká hra, překlad z němčiny)

-         Stavovské divadlo

o       hrálo se německy, později i česky

-         divadlo Bouda

o       první české

o       na Koňském trhu (Václavské náměstí)

o       1786 – 1789 (zbouráno)

o       divadelní skupina v čele s Václavem Thámem

-         přechodně se také hrálo

o       U Hybernů

o       divadlo v Růžové ulici

 

Dramatici

 

Václav Thám

 

-         žil v bídě

-         překládal a upravoval německé hry

-         psal i vlastní hry (zejména historické)

o       Vlasta

o       Šárka

o       Břetislav a Jitka

o       frašky z pražského lidového prostředí

 

 

Prokop Šedivý

 

-         Masné krámy

-         Pražští sládci

 

 

Václav Kliment Klicpera

 

-         psal hry

o       rytířské

o       historické

o       veselohry

-         Blaník

-         Božena

-         Divotvorný klobouk

-         Zlý jelen

 

 

Josef Kajetán Tyl

 

-         narodil se v Kutné Hoře

-         život věnoval divadlu

-         působil ve Stavovském divadle (na vedlejší scéně)

-         jezdil s kočovnou společností

-         působil i jako novinář

-         dílo

o       Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka

§       poprvé hrána pozdější československá hymna (hudba František Škroup)

o       Strakonický dudák

o       Pražský flamendr

o       Paličova Dcera

o       Bankrotář

o       Tvrdohlavá žena

o       Kutnohorští havíři

o       Jan Hus

o       Jan Žižka z Trocnova

 

 

4)      Generace Národního divadla

 

-         v r. 1850 vznikl pod vedením Františke Plackého Sbor pro vybudování Národního divadla

-         veřejné sbírky

-         v r. 1868 byl položen základní kámen Národního divadla

-         dříve na místě Národního divadla stálo tzv. „Prozatimní divadlo“

-         Josef Zítek měl hlavní podíl na architektonickém řešení

-         budova je postavena v novorenesančním stylu

-         „Zlatá kaplička nad vltavou“

-         na výzdobě se podíleli malíři

o       Mikoláš Aleš

o       František Ženíšek

o       Vojtěch Hynais (opona)

o       Josef Mánes

o       Václav Brožík

-         sochaři

o       Josef Václav Myslbek

o       Bohuslav Snirch

o       Antonín Wagner

-         slavnostní otevření Národního divadla proběhlo r. 1881

o       zahájeno Libuší od Bedřicha Smetany

-         téhož roku vyhořelo

-         nová sbírka

-         znovuotevření r. 1883 (r.1983 znovuotevřeno po velké rekonstrukci)

-         skladatelé

o       Bedřich Smetana

§       Libuše

§       Prodaná nevěsta

o       Antonín Dvořák

o       Zdeněk Fibich

-         dramatici

o       Ladislav Stroupežnický

o       Gabriela Preissová

o       Alois a Vilém Mrštíkové

 

 

5)      Realistické drama

 

Ladislav Stroupežnický

 

-         první dramaturg Národního divadla

-         Zvíkovský rarášek

-         Paní Mincmistrová

-         Naši furianti (typické chování českého člověka, varianty české povahy)

 

 

Gabriela Preissová

 

-         obrazy moravského vesnického života

-         Gazdina roba

-         Její pastorkyňa

 

 

 

Alois a Vilém Mrštíkové

 

-         Maryša

 

 

Četba

 

J. K. Tyl: Strakonický dudák aneb Hody divých žen