Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásoby výrobků ve výrobním podniku a zboží v obchodním podniku

28. 12. 2006

Zásoby výrobků ve výrobním podniku a zboží v obchodním podniku

 

Tržby z prodeje výrobků ve výr. podniku a zboží v obchodním podniku  jsou hlavním příjmem podniku.

Obchodní podnik nakupuje zboží, které skladuje a dále prodává.

Výrobní podnik přímo vyrábí výrobky nebo polotovary, skladuje je a následně prodává.

 

Evidence výrobků

- doklady:   1. Odváděcí výkaz (vyhotoví se ve výrobní dílně)

                  2. Skladní karta (při předání na sklad)

                  3. Expediční příkaz (při výdeji ze skladu, na základě kup.smluv nebo objednávek)

Význam zásoby hotových výrobků

1. Umožňuje plynulost odbytu

2. Umožňuje kompletaci dodávky

 

Skladování výrobků

- hotový výrobek - výrobek na němž byla provedena poslední výrobní operace a prošel tech. kontrolou

- dokončené výrobky se obvykle skladují, tvoří zásoby a podle potřeb si je odběratelé odebírají

- význam - zásoby nám pomáhají překlenout časový nesoulad mezi výrobou a požadavky odběratelů

- dělení skladů I.  a) centralizované - 1 velký sklad a aparát lidí, kteří zajišťují dodávky, skladování

                             b) decentralizované - 1 hlavní sklad + pobočky,

                             c) smíšené -  (např. jeden hlavní + více malých pobočných skladů)

 

Sklady podle skladovacích podmínek druhů zboží a výrobků

a) otevřené (auta, stavební mat., zemědělské stroje)

b) polokryté (písky, sláma, vápno, zemědělské stroje)

c) kryté (nábytek, potraviny, obuv)

 

Činnosti na skladě

- kompletace hot. výrobků (doplnění)

- adjustace (označení výrobků - výrobce, složení..., používají se tzv. Mezinárodní standarty kvality)

- další doklady (balící list, dodací list, záruční list)

- balení výrobků

 

Prodej hotových výrobků

- hotové výrobky se prodávají různými odbytovými cestami a existují:

            1. Přímé odbytové cesty         (= vztah mezi výrobcem a spotřebitelem)

            2. Nepřímé odbytové cesty    (= vztah výrobce -> {velkoobchod} -> maloobchod -> spotřebitel)

 

Zvolení odbytových  cest  závisí na:

1. výši nákladů, 2. druhu prodávaného výrobku, 3. skladovacích možnostech, 4. dostupnosti

 

Funkce velkoskladu – skladování, dozrávání zboží

 

Formy maloobchodu

- samoobsluha, pultový prodej, prodej s volným výběrem, zásilkový prodej, pojízd.P, automaty

 

Plánování odbytu

- vychází se:  - z průzkumu trhu

                      - ze situace v podniku  (výrobní možnosti) 

                     - ze situace v okolí podniku  (změny v daňové soustavě, v zahraničním obchodě)

a) stanovení objemu dodávek v plánovaném období

b) stanovení objemu zásob hotových výrobků

 

Prodejní činnost podniku

Veškeré činnosti související s přesunem hotových výrobků a služeb od výrobce ke spotřebiteli.

 

Cesty prodeje

Přímý prodej

Nepřímý prodej

1. Výrobce => Spotřebitel

- je obvyklý u výrobků na zakázku (nábytek)

1. Výrobce => Velkoobchod => Maloobchod => Spotřebitel (textil, drogerie)

2. Výrobce => Maloobchod => Spotřebitel

- je obvyklý u výrobků podléhajících rychle zkáze (mléčné výrobky, maso)